Bine aţi venit
Pagina principală
Despre noi
Programe master
FAQ
Download
e-mail me

Toate programele de master oferite de noi sunt acreditate
Facultatea noastră oferă două tipuri de programe de master:

 • Mastere academice şi de cercetare, destinate absolvenţilor din domeniile ştiinţelor sociale şi umane care doresc să se specializeze în unul dintre cele două domenii pe care le oferim: Sociologie aplicată Devianță și Ordine Socială sau Antropologie. Aceste mastere sunt necesare tuturor celor care doresc să se specializeze în unul dintre domeniile pentru care oferim studii universitare de masterat, obţinând astfel un nivel superior de pregătire celui de tip general oferit de programele de licenţă. De asemenea, aceste programe sunt obligatorii pentru cei care doresc să urmeze o carieră de cercetare, universitară sau un program doctoral în domeniile sociologie sau antropologie.

 • Mastere interdisciplinare, destinate absolvenţilor de licenţă din orice domeniu, care doresc să obţină calificare, expertiză şi abilităţi în derularea activităţilor specifice diverselor sectoare de activitate. Aceste programe masterale asigură profesionalizarea dumneavoastră oferindu-vă atât cunoştinţele teoretice esenţiale, cât şi abilităţile de lucru necesare pentru cariera dumneavoastră.
Pentru a afla mai multe lucruri despre oportunităţile oferite de programele noastre de master, programele de studiu, temele de  dezbatere, condiţiile de admitere, precum şi multe alte lucruri, vă rugăm consultaţi pagina de internet dedicată fiecărui program de master.

Masterul Sociologe aplicată Devianță și Ordine Socială își propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei devianței și a managementului instituțiilor de control social, permițând atât o carieră academică sau de cercetare, cât și expertiza necesară pentru cei care doresc să lucreze în domeniul analizei, evaluării și managementului instituțiilor care se ocupă cu controlul social, dar și cu analiza și gestiunea conflictelor și problemelor sociale. Un palier major este cel al cercetării sociale avansate, relevantă pentru domenii multiple de interes: organizații, comunități sociale, grupuri, procese de schimbare socială, fenomene sociale anomice.  Pentru detalii suplimentare  apăsaţi aici! 

Masterul estre coordonat de conf.dr. Alfred Bulai, care vă stă la dispoziţie cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră dacă veţi trimite un email care îl găsiţi pe pagina de prezentare a programului de master.

NU UITA ADRESA DE CARE VEI AVEA NEVOIE DE ACUM ÎNAINTE  www.sociologie.master-snspa.ro


Masterul de Antropologie este deschis tuturor absolvenţilor din domeniile Sociologie, Ştiinţe Politice, Economie, Ştiinţele comunicării, Jurnalism, Psihologie, Istorie, Drept sau orice alt domeniu al ştiinţelor sociale sau umane care doresc să se specializeze în domeniul antropologiei.

În condiţiile unei cereri crescînde pentru antropologie, masterul nostru vă deschide calea spre o profesionalizare în acest domeniu, ce poate fi continuată apoi prin Şcoala doctorală din SNSPA. Pe de altă parte, masterul este astfel conceput încît oferă şi specialiştilor în diferite domenii ale ştiinţelor sociale posibilitatea de a-şi completa competenţele specifice cu o serie de cunoştinţe utile din domeniul antropologiei. În acest sens, după un prim semestru dedicat introducerii în gîndirea şi practica antropologică precum şi contextului naţional şi regional al disciplinei, masterul oferă cursuri aprofundate şi la zi în sub-discipline şi direcţii de cercetare de maxim interes, de la antropologie economică la antropologie vizuală şi de la problematica riturilor şi miturilor la aceea a identităţilor colective.

Masterul pune un accent deosebit şi pe practica de teren şi antrenarea masteranzilor în proiecte de cercetare.

Masterul de Antropologie beneficiază de burse Erasmus în parteneriat cu universităţile din Bruxelles, Perugia, Lyon şi Copenhaga, Bolognia

Masterul este coordonat de prof. dr. Vintilă Mihăilescu

Programul de master Societate și Guvernare - Teoria şi practica Guvernării, reprezintă un program de master interdisciplinar destinat oricărui absolvent de licenţă care doreşte să se specializeze în domeniul complex al guvernării.

Masterul vă oferă pregătirea teoretică şi practică de care aveţi nevoie în diverse sfere de activitate cum ar fi:

 • Diagnoză, prospectivă şi studii strategice.
 • Management electoral
 • Organizații și Organizare politică
 • Consultanţă politică şi electorală.
 • Consultanţă în gestiunea politicilor publice
 • Consultanţă în proiecte şi programe de dezvoltare.
 • Audit instituţional.
 • Managementul instituţiilor publice.
 • Marketingul imaginii publice.

Puteţi obţine mult mai multe informaţii dacă accesaţi pagina de internet a acestui program de master. Puteţi face acest lucru chiar acum dacă apăsaţi aici!

NU UITA O ADRESĂ DE INTERNET DE CARE VEI AVEA NEVOIE DE ACUM ÎNAINTE!    www.guvernare.master-snspa.ro
La această adresă, în afara descrierii programului de master, poţi obţine şi multe alte date de care vei avea nevoie!

Universitatea noastră este una dintre puţinele instituţii din România care organizează programe de tip doctoral în domeniile sociologie şi antropologie. Pentru oricine doreşte obţinerea unei specializări de vârf în aceste domenii, urmarea unui astfel de program doctoral este obligatorie. Şcoala doctorală de sociologie este una tînără, înfiinţată în februarie 2008 şi funcţionînd în sistem Bologna (durata studiilor doctorale este de 3 ani). Pe de altă parte însă, prin profesorii săi, care au coordonat anterior doctorate în alte cadre instituţionale, ea beneficiază de o experienţă îndelungată. Astfel, domnul profesor Vintilă Mihăilescu, directorul şcolii doctorale, a coordonat doctorate în antropologie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, dar şi doctorate în co-tutelă la universităţile din Paris, Lyon, Bruxelles, Geneva, Neuchatel, Bordeaux, Perugia şi Quebec. Domnul profesor Vlad Pasti este profesor în SNSPA și coordonează lucrări de doctorat din 2013 în domeniul sociologiei, iar doamna profesoară Mihaela Vlăsceanu este conducătoare de doctorat din 2001, iniţial la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, având ca domeniu de specializare sociologia organizaţiilor. Pe lângă aceşti conducători de doctorat, Şcoala doctorală de sociologie beneficiază şi de aportul unor colegi din SNSPA şi din alte universităţi din ţară şi din străinătate.

Oferta educaţională  şi de cercetare acoperă domeniile sociologiei, antropologiei şi comunicării sociale. Ceea ce reuneşte domeniile de competenţă ale Şcolii doctorale de sociologie este interesul pentru cercetarea socială empirică şi, atunci când şi cât este cazul, abordările trans-disciplinare. În acest spirit, doctoranzilor li se oferă şi posibilitatea participării la proiecte de cercetare şi sunt îndrumaţi şi sprijiniţi în desfăşurarea unor dezbateri interdisciplinare. De asemenea, prin proiectele la care participă Şcoala doctorală, doctoranzii cu frecvenţă pot beneficia de bursă într-o universitate europeană la alegere. Admiterea se bazează pe susţinerea şi discutarea proiectului de cercetare doctorală.